Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hry, náměty na procvičování

Sluchová analýza a syntéza:
rozklad slabiky (jednoduchých slov) na hlásky,
např.: Vy řeknete ME a dítě M - E

a naopak: Vy řeknete např. S - U, dítě SU.

Toto cvičení provádějte jen sluchem - bez zrakové opory!!!
Hláska P (O,M,S,...) nás probudí:
Dítě skloní hlavu na ruce, které leží na stole. Vy říkáte různá slova a kdykoliv uslyší hlásku, na které se domluvíte, zvedne hlavu.
Hláska - na počátku slova, na konci slova, kdekoliv ve slově.

Říkej slova na hlásku L (A, T, S, ... můžete určovat i podle písmen, která se právě učíme číst)
Dítě si vzpomíná na všechna slova, která začínají na A: Alena, ananas, Afrika, Anglie, auto, astra, Amerika, ....
Slovní fotbal:
S dítětem se střídáte v říkání slov - podle poslední hlásky.
Např.: auto - Ovečka - ananas - sysel - letadlo - oves - sova - Anna - Anglie ...

Procvičujte si poznávání  psaní písmen, slabik a číslic na záda (nebo do dlaně
ten, komu se píše do dlaně, musí mít zavřené oči).

Střídejte se v činnosti s dítětem - ať nejen poznává, co mu na záda napíšete, ale ať píše na záda či do dlaně i Vám.
Některá cvičení můžete realizovat kdekoliv - v autě, při cestě ze školy, v čekárně u lékaře, ...

 

Procvičování zrakového vnímání:
Hledání rozdílů
Děti určí, čím se obrázky liší.
Hledání shodných obrázků

Děti najdou v řadě obrázků dva stejné, popř. tvoří dvojičky. Zde lze např. použít pexeso. Připravíte kartičky pexesa obrázky nahoru a dítě se snaží v co nejkratším čase utvořit dvojičky.
Podtrávání písmen (zakroužkování, vybarvování)
Cvičení je vhodné při vyvozování nového písmene, popř. pokud  dítě některá písmena zaměňuje např. b x d, m x n, e x o, ... Písmena odlišuje různou barvou. Např. b je červené, d bude modré.
Dokreslování obrázků nebo písmen
Dítě dokresluje chybějící části obrázku, vynechané čáry,...
Skládání rozstříhaných pohlednic
Využít můžeme nejen pohlednice, ale i různé obrázky z časopisů (barevné i černobílé), obrázky z krabic od bonboniéry, cereálních kuliček, ... Velmi vhodné je i využití puzzlí. Podle „vyspělosti dítěte ve skládání“ připravíte počet dílků. Také je důležité si ujasnit, zda bude dítě skládat samo, či to pojmete jako rodinnou zábavu (což vřele doporučuji). Výsledkem pro vás bude nejen hotový obraz, ale při práci si s dítětem můžete povídat, uvidíte, jak je trpělivé, pečlivé, uvědomíte si, s jakou ochotou a nadšením se vrací k rozdělané práci, naučíte ho, že každá činnost potřebuje určitý systém, pořádek, že nejde všechno hned, naučí se více si vážit společné práce, ...
Skládání dřevěných kostek s obrázky
Vhodné je skládání s papírovou předlohou, těžší je bez předlohy.
Pokud si dítě skládá z kostek hrady, různé stavby - bez předlohy, nerozvíjí si zrakové vnímání, ale fantazii, představivost, prostorové cítění, ...
Bludiště
Najdete v každých dětských časopisech.
Spojování teček
(u větších dětí číslic /abecedy/ čarou - vznikne obrázek.)
Vyhledávání dvou stejných stínových obrázků
Toto cvičení je těžší variantou vyhledávání dvou stejných obrázků, zde se vyhledává stejný obraz, stín.
Pexeso
Kimova hra
Na stůl položíme několik předmětů (6-10). Dítě si je zapamatuje. Potom předměty zakryjeme a dítě :
- vyjmenuje dané předměty
- nějaký předmět schováme a ono musí zjistit, který chybí
- nějaký předmět přidáme a musí přijít na tu změnu
- pokud si dítě zapamatovalo i pozici předmětů, můžeme vyměnit místo dvou předmětů.
Vyhledávání určitého prvku
ve zmateném obrázku s velkým množstvím různých prvků. Např. musí najít šest hříbků, 10 šišek, jedno hnízdo ptáčka, ... Různé materiály k tomuto cvičení někdy vycházejí v dětských časopisech, vyšly i knížky (dvě výborné knihy mám ve třídě, pokud by někdo měl zájem se na ně podívat, popř. si opsat název, může za mnou kdykoliv během školního roku přijít).

Her na procvičování zrakového vnímání je daleko více. Myslím si však, že pro domácí procvičování Vám tato základní zásoba bude stačit. Pokud by měl někdo nějaké dotazy, stačí se ozvat. Přeji Vám příjemnou zábavu :))